Rugtraining

Rugtraining nodig? De visie op rugklachten en de behandeling daarvan, heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Bij de moderne fysiotherapeutische behandeling van a-specifieke lage rugklachten komt het accent steeds meer te liggen op secundaire preventie. In deze benadering is de laatste jaren duidelijk geworden, dat naast de fysieke component, de gedragsmatige component van groot belang is. Een gedragsgeoriënteerde beleid gaat uit van een actieve participatie van de patiënt. De patiënt is daarin mede verantwoordelijk voor het functionele resultaat, een tijdgebonden behandeling en herdefiniëring  van het begrip pijn.

Wij streven in onze praktijk naar korte trainingsprogramma’s.
Wij willen de patiënt leren om er met eigen verantwoordelijkheid en eigen inspanningen beter mee om te gaan. Mogelijk met daarnaast low cost fitness dicht in de buurt. Zo kunnen de kosten beperkt blijven.
Vaak starten we met fysio- of manuele therapie behandelingen, om daarna functioneel alle dagelijkse bewegingen en belastingen te gaan trainen en het zelfvertrouwen weer terug te winnen.

Rug en nekklachten , acute en chronische varianten zien  wie zeer veel in onze praktijk, samen realistische verwachtingspatronen neerzetten.