Privacy policy.

  • Beschrijving van rechten en plichten.

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.
  • sinds 17 mei 2018   AVG verklaring van  stichting AVG