Manuele Therapie

Manuele Therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Voor welke klachten? 

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

• Gewrichtsklachten in schouder, heup, knie, enkel, elleboog, pols
• Hoofd- en nekpijn
• Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
• Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
• Lage rugklachten
• Bepaalde vormen van duizeligheid
• Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?  
Er wordt een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor manuele therapie. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt. 
Als u zonder verwijzing komt, wordt tevens bekeken of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch ook nog door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, dan neemt de manueel therapeut contact op met uw huisarts. 
Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken uit het onderzoek bij de intake, maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Opleiding  
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd (gemiddeld 4 jaar). Er bestaan verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er in visie en behandelwijze van de manueel therapeuten verschillende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. Alle manueel therapeuten worden na hun opleiding in staat geacht gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te kunnen onderzoeken en indien mogelijk met manuele therapie te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.
Voor meer info over de NVMT en geregistreerde manueel therapeuten ga naar nvmt.nl
Bron: Patiënten informatie folder NVMT

Onze manueel therapeuten bij Fysio – Manuele Praktijk Utrecht zijn:

  • Rob Hofstede, master manuele therapie
  • Menno de Zeeuw, master manuele therapie