Corona maatregelen

Herstart Praktijk per 6 mei a.s.

Na telefonische triage kunnen we besluiten vanaf 6 mei a.s. met u weer met 1 op 1 behandelingen te starten met inachtneming volgende uitgangspunten:

 • U bent korter dan 14 dagen geleden niet in aanraking geweest met Covid-19, noch zelf, noch met naasten die corona (symptomen) hebben;
 • U heeft zelf geen symptomen als verkoudheid/hoesten/keelpijn/niezen/moeilijk ademen, noch koorts;
 • U en wij nemen de volgende gedrags- en hygiëne-maatregelen in acht.

 Indien u verdacht bent voor Covid-19 en daarom niet fysiek terecht kunt, kunnen wij u op afstand begeleiden.

 Gedragsregels in de praktijk:

 • U komt alleen, tenzij noodzakelijk met een begeleider;
 • U komt zo kort mogelijk (max 5 minuten) van tevoren en verlaat de praktijk direct na de behandeling;
 • U neemt een eigen handdoek mee;
 • In de hal hangt een automatische alcohol desinfector: bij komen en gaan houdt u uw handen daar onder en wrijft ze vervolgens gedurende 20 sec weer droog;
 • We houden 1.5 meter afstand van elkaar waar mogelijk;
 • Het toilet wordt niet, althans zo min mogelijk gebruikt;
 • We hebben alle onnodige materialen, zoals tijdschriften etc., verwijderd;
 • We geven geen handen;
 • We wassen onze handen regelmatig (tenminste 20 seconden);
 • We hoesten niesen in de binnenkant van de elleboog;
 • We gebruiken papieren zakdoekjes en servetten (gooien na gebruik weg).

Persoonlijke Bescherming:

 • Wij zullen ten allen tijde bij het toepassen van fysieke zorg contact via gezichtszijde zoveel mogelijk vermijden.
 • Voor het gebruik van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) worden tenminste de uitgangspunten van het RIVM voor gebruik buiten het ziekenhuis aangehouden.

Op dit moment zijn de richtlijnen als volgt:

 • Het gebruik van PBM bij cliënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig en gezien de schaarste ervan ook niet gewenst.
 • Uiteraard staat het u vrij PBM te gebruiken, maar die dient u dan zelf mee te nemen.

Blijf gezond en wij hopen u weer te zien!